fbpx
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników

§ 1 Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest SOCIAL APES MARKETING sp. z o.o. z siedzibą w Boronowie, przy ul. Nowa 18, 42-283 Boronów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000975275, NIP 5751905879, REGON: 522196789. Adresem e-mail do kontaktu w sprawie danych osobowych jest: a.cierniak@socialapes.marketing

§ 2 Dane gromadzone
 1. Dane gromadzone za pośrednictwem serwisu to: Imię i nazwisko
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • dane przekazane w formularzu kontatkowym
  • zbliżona lokalizacja,
  • wizerunek (zdjęcie profilowe),
  • statystyki związane z otrzymywanymi newsletterami,
  • zainteresowania określonymi tematami,
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
  nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
  odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
  aktach prawa wspólnotowego.
 2. Źródłem danych osobowych jest podanie ich w formularzu kontaktowym lub zapisaniu się do newslettera, a także przy wejściu w interakcję na nszych mediach społecznościowych część informacji jest zbierana autmotycznie za pomocą technologii takich jak pliki cookie. 
§ 3 Wykorzystywanie danych
 1. Wykorzystujemy dane osbowe w celu:
  • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
  • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
  • zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa
  • obsługi newslettera, korespondencji mailowej, formularza kontaktu, obsługi social mediów (podstawa prawana art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 2. W przypadku skorzystania z Newslettera Użytkownik podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) imię i nazwisko
 3.  W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) imię i nazwisko;
  c) numer telefonu.
 4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym.
 5. Dane są przechowywane tak długo jak jest to konieczne. Szczególnie przy realizacji formularza kontatku oraz prowadzenia newslettera dane będą przechowywane aby móc umożliwić wykonanie owych czynności. Ponadto będą one przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku newslettera dane mogą być przechowywane pomimo wycofania zgody i rezygnacji z usługi w celu zabezpieczenia obrony roszczeń z nim związanych co stanowi uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. Podmiotami przetwarzającymi Twoje dane oprócz Social Apes Marketing sp. z o.o. są dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności. Są to w szczególnosci podmioty obsługujące system hostingowy, mailowy (newsletter) oraz dostawca CRM.
 7. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 8. Dane osobowe które został podane mogą zostać użyte w celu targetowania grup odbiorców dla celów marketingowych oraz zostać wykorzystane przy tworzeniu grup docelowych podczas kreacji reklamowych w sieciach Google oraz Meta.
 9. Część danych osobowych jest przekazywana dostawcom usług mających siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych poza terytorium EOG, dostawcy dają gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych i stosuje wobec nich odpowiednie środki zabezpieczające transfer danych zgodnie z ustaleniami RODO.
 10. Przekazanie danych jest dobrowolne.
§ 4 RODO

W związku z niniejszą polityką prywatności oraz RODO (o wykorzystaniu tych praw mówi art.16-21 wspomnianego rozporządzenia) użytkownikowi przysługują następujace uprawnienia:

 • Prawo do cofnięcia zgody
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do przenoszenia danych

 

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Pliki cookies
 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane  produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 2. Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies: cookies sesyjne – po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników i cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Serwis wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu prezentacji treści multimedialnych, infomracji oraz popularyzacji serwisu. Podmioty te to: • Google – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google Analytics oraz YouTube) http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
  • Facebook (Meta) Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA > https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
  • Instagram (instagram) Meta Platforms Ireland Limited >  https://privacycenter.instagram.com/policy?fbclid=IwAR3DBb5uKSE3ENDrLufXvPACGJpOLIpn4vylVza7HUMwxAZ-Qpl_JzqVHh8
 5. Poniżej znajdują się infomracyje dotyczące możliwości wyłączenia plików cookies w najlpopularniejszych przeglądarakch Internetowych:
  •Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  •Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  •Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
  •Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  •Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042
  •Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  •Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
  •iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
  •Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
§ 6 Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności może ulec zmianie.